Carregant Concerts
Trobar Concerts

Propers Concerts

Navegació de llista d'Concerts

novembre 2016
desembre 2016
febrer 2017

Venda telefònica: 902 444 300 

* Liceu: Els menors de 5 anys no podran entrar als espectacles del Gran Teatre del Liceu.
- Els menors de 16 anys (14 anys a L'Auditori), hauran d'anar acompanyats per un tutor legal per poder accedir a qualsevol espectacle.
- Les persones amb mobilitat reduïda hauran de trucar al 93 363 25 10 per adquirir les seves localitats.
- Els menors de 3 anys que no ocupin seient estaran exempts de pagament (excepte al Liceu, que no podran accedir).

L'organització del Festival no es responsabilitza de les compres que no siguin realitzades en els canals de venda oficials.

* Liceu: Los menores de 5 años no podrán entrar en los espectáculos del Gran Teatre del Liceu. - Los menores de 16 años (14 años en L'Auditori), tendrán que ir acompañados por un tutor legal para poder acceder a cualquier de los espectáculos.  - Las personas con movilidad reducida tendrán que llamar al 93 363 25 10 para adquirir sus localidades.  - Los menores de 3 años que no ocupen asiento estarán exentos de pago (excepto en el Liceu, que no podrán acceder).
La organización del Festival no se responsabiliza de las compras que no sean realizadas en los 
canales de venta oficiales.